Izberite obrazec
NETO
+ 0,00
prispevek PIZ (15.5%) delojemalca
+ 0,00
prispevek ZZ (6.36%) delojemalca
+ 0,00
akontacija dohodnine
BRUTO
+ 0,00
prispevek PIZ (8.85%) delodajalca
+ 0,00
prispevek ZZ (0.53%) delodajalca
BRUTO z PIZ
+ 0,00
stroški storitev
+ 0,00
DDV
BRUTO - BRUTO

*IZRAČUN A, IZRAČUN B

Za pravilni izračun neto, bruto in zneska za plačilo / izplačila avtorskega honorarja preko podjetja Avtor d.o.o., Pleteršnikova 10, 1000 Ljubljana potrebujemo vaš zavarovalni status. Če ste zavarovani po drugi zavarovalni podlagi (spodaj našteti) vam ni potrebno plačati dodatnih 15.5% od bruto zneska po Zakonu o invalidskem in pokojninskem zavarovanju – 2.

Torej, če spadate v katero od spodaj naštetih skupin obkrožite / označite IZRAČUN A v nasprotnem primeru označite IZRAČUN B:

  1. sem zaposlen za POLNI delovni čas (po 14. člen ZPIZ-2) ali
  2. sem uživalec pokojnine (po 18. člen ZPIZ-2) ali
  3. opravljam začasno in občasno delo dijakov in študentov (po 18. člen ZPIZ-2) ali
  4. sem prostovoljno vključen v obvezno zavarovanje (po 25. člen ZPIZ-2) ali
  5. sem samozaposlena oseba (po 15. člen ZPIZ-2) ali
  6. sem družbenica ali družbenik oziroma delničar gospodarske družbe, ustanovljene v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji (po 16. člen ZPIZ-2) ali
  7. uživam status kmeta (po 17. členu ZPIZ-2) ali
  8. sem zavarovan po 19. členu ZPIZ-2 (prejemam denarno nadomestilo za primer brezposelnosti itd).
Če ste za izračun avtorskega honorarja uporabili IZRAČUN A, vas prosimo, da nam pošljete podpisano izjavo (IZJAVA) na naš email naslov: avtor@siol.net

Več informacij na: http://www.uradni-list.si/1/content?id=110802 (Členi od 14. – 17., 19., 25., 143., 146., 152., 153., 430.)

Izjava o zavarovalnem statusu (word)
Izjava o zavarovalnem statusu (PDF)
Podpisane izjave prosimo pošljite na: avtor@siol.net ali po faxu: 01 43 63 379

MATERIALNI NORMIRANI STROŠKI

10 % priznani normirani-materialni stroški: Po 38. in 41. členu zakona o dohodnini se kot davčna osnova vzame vsak posamezni dohodek iz omenjenih členov zmanjšan za normirane stroške v višini 10% dohodka.

Vse pravice pridržane © AVTOR d.o.o.