Zanimive povezave v zvezi z avtorskimi honorarji:


http://dohodnina.com/si/izracun/ - izračun dohodnine

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200775&stevilka=4019 - Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta, posredovanju zaposlitve ter vsebin in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike slovenije za zaposlovanje.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006117&stevilka=5013 - ZDOH-2 zakon o dohodnini

Prijava za stranke

Pogodba

Lokacija
Vse pravice pridržane © AVTOR d.o.o.