Prosimo, da izpolnite naslednja polja.

DAVČNE ŠTEVILKE VPISUJEMO BREZ PREDPONE SI
Naročnik:
Naročnik zavezanec za DDV.
Avtor:
Brez SI56 in vezajev!
Pri izračunu se upošteva 10% priznanih materialnih stroškov. Več o tem (povezava)

-1. člen -
Pogodbene stranke se sporazumejo, da bo avtor opravil oz. izročil naslednje avtorsko delo:

-2. člen -


-3. člen -

-4. člen -
Za odstop oz. izkoriščanje materialnih avtorskih pravic bo uporabnik plačal skupaj z DDV v enkratnem znesku:
Izberite obrazec
Neto znesek:
Prispevek PIZ (15.5%) delojemalca
+ 0,00
Prispevek ZZ (6.36%) delojemalca
+ 0,00
Akontacija dohodnine
+ 0,00
Avtorski honorar:
Prispevek PIZ (8.85%) delodajalca
+ 0,00
Prispevek ZZ (0.53%) delodajalca
+ 0,00
Bruto z PIZ:
Stroški storitev
+ 0,00
DDV
+ 0,00
Znesek za plačilo:
oz. v naslednjih obrokih:
Stroški storitev Avtor d.o.o. gredo v breme naročnika.

-5. člen -


-opombe -
*IZRAČUN A, IZRAČUN B

Za pravilni izračun neto, bruto in zneska za plačilo / izplačila avtorskega honorarja preko podjetja Avtor d.o.o., Pleteršnikova 10, 1000 Ljubljana potrebujemo vaš zavarovalni status. Če ste zavarovani po drugi zavarovalni podlagi (spodaj našteti) vam ni potrebno plačati dodatnih 15.5% od bruto zneska po Zakonu o invalidskem in pokojninskem zavarovanju – 2.

Torej, če spadate v katero od spodaj naštetih skupin obkrožite / označite IZRAČUN A v nasprotnem primeru označite IZRAČUN B:

  1. sem zaposlen za POLNI delovni čas (po 14. člen ZPIZ-2) ali
  2. sem uživalec pokojnine (po 18. člen ZPIZ-2) ali
  3. opravljam začasno in občasno delo dijakov in študentov (po 18. člen ZPIZ-2) ali
  4. sem prostovoljno vključen v obvezno zavarovanje (po 25. člen ZPIZ-2) ali
  5. sem samozaposlena oseba (po 15. člen ZPIZ-2) ali
  6. sem družbenica ali družbenik oziroma delničar gospodarske družbe, ustanovljene v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji (po 16. člen ZPIZ-2) ali
  7. uživam status kmeta (po 17. členu ZPIZ-2) ali
  8. sem zavarovan po 19. členu ZPIZ-2 (prejemam denarno nadomestilo za primer brezposelnosti itd).
Če ste za izračun avtorskega honorarja uporabili IZRAČUN A, vas prosimo, da nam pošljete podpisano izjavo (IZJAVA) na naš email naslov: avtor@siol.net

Več informacij na: http://www.uradni-list.si/1/content?id=110802 (Členi od 14. – 17., 19., 25., 143., 146., 152., 153., 430.)

Vse pravice pridržane © AVTOR d.o.o.